Ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Historycznego „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” i wręczenie nagród laureatom