Rok 2024

12 maja 2024 r.

Zmarł Jan Opiła, brzeszczanin, wieloletni członek Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, że  10 maja 2024 r. (piątek) zmarł   śp. Jan Opiła, długoletni członek i działacz Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. Żołnierz Armii Krajowej, kapitan rezerwy WP. Przez wiele lat pełnił społecznie funkcje Skarbnika naszego Towarzystwa. Był od 1957 r. Głównym Księgowym GS Okocim. Rada Miasta Brzeska odznaczyła do „Medalem na wstędze za zasługi dla miasta Brzeska”.

Pogrzeb rozpocznie się  16 maja 2024 r. o  godz. 14.00  Nabożeństwem w kościele pw. Św. Jakuba.

 

3 maja 2024 r. – uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

Członkowie Zarządu BT „Gryf” Pani Maria Marek i Pan Tomasz Gurgul uczestniczyli w Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Następnie wraz z pocztami sztandarowymi i licznymi delegacjami społeczności brzeskiej,  udali się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wiązankę kwiatów.

Na zdjęciu: Pani Maria Marek i Pan Tomasz Gurgul składają w imieniu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”  wiązankę kwiatów
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

28 kwietnia 2024 r. – rocznica pierwszej warki w Browarze Okocim

Tradycja organizowania w ostatnią niedzielę kwietnia Mszy św. w dniu ugotowania pierwszej warki okocimskiego piwa, została zapoczątkowana już na początku dwudziestego wieku i była kontynuowana do wybuchu II Wojny Światowej. Po wojnie nowa dyrekcja Browaru Okocim odstąpiła od tej tradycji z oczywistych względów. Był to zresztą czas wprowadzania nowego, socjalistycznego ładu społecznego w wielu dziedzinach naszego życia, w tym szczególnie w dużych zakładach pracy najczęściej przejętych od prawowitych właścicieli na mocy wprowadzanych ustaw. O tej tradycji utrwalonej w pamięci, nie zapomnieli pracownicy browaru, którzy rozpoczęli pracę za poprzednich właścicieli browaru. Z biegiem lat do pracowników z Okocimia i okolic dołączyli zapraszani co raz odważniej przez księdza Franciszka Kazka z Okocimia byli spadkobiercy z rodziny Goetzów. Uroczystości  w tej formie przetrwały do początku lat dziewięćdziesiątych. Po nastaniu zmian ustrojowych, pracownicy browaru zwrócili się do Zarządu Browaru z prośbą, o wpisanie tej tradycji na stałe do kalendarza, co stało się faktem i trwa do dziś. W następnym roku świętowanie przybierze inny, więcej świąteczny wymiar, bo też Browar Okocim będzie obchodził 180-tą rocznicę założenia.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości w dniu 28 kwietnia 2024 r. na schodach Kościoła Parafialnego w Okocimiu.

16 marca 2024 r. 100 lat komandora w st. spocz. Romana Rakowskiego
W dniu 16 marca 2024 roku w wyjątkowym miejscu – w salach Dworu Artusa w Gdańsku, odbyły się uroczystości 100 urodzin komandora w stanie spoczynku Romana Rakowskiego, kawalera Virtuti Militari – urodzonego w Tymowej, Brzeszczanina od wczesnych lat dzieciństwa i Gdańszczanina z wyboru i wieloletniego członka Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.
Uroczystości pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Aleksandry Dulkiewicz, zgromadziły wielu zacnych gości, rodzinę i przyjaciół.
Kmdr. Roman Rakowski urodził się 18 marca 1924 roku w Tymowej. Po śmierci ojca, w wieku 6 lat wraz z matką i siostrą przeniósł się do Brzeska. Tu ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W 1941 r., mając 17 lat trafił do dyspozycji Okręgu Krakowskiego ZWZ.
Za udział w szeregach AK w walkach o Kortunową Górę (powstanie we Lwowie w 1944 r.) otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V kl. Jak wielu AK-owców, wstąpił 3 maja 1940 r. do LWP i I-szej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Krakowie. Przeniesiony stąd z końcem maja 1945 r. wraz z całym 4-tym batalionem do III OSP w Inowrocławiu,. a po jej rozformowaniu w grudniu 1945 r., przeniesiony do Oddziału I-go Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej. Przeniesiony w stan spoczynku w kwietniu 1948 r.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako radca prawny związał się z spółdzielczością spożywców „Społem”, w której od Inowrocławia przez Sopot i Gdańsk, pracował aż do odejścia na emeryturę. Pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa Spółdzielni Spożywców „Społem”, w Sopocie i Gdańsku, by na koniec zostać Prezesem Gdańskiego Oddziału Wojewódzkiego Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”.W 1989 roku, był jednym z twórców Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej, co było podwaliną późniejszego Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Obecnie jest Prezesem Honorowym Koła Gdańsk – Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

 

14 marca 2024 r.

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” i Bank Spółdzielczy  w Brzesku zapraszają serdecznie do  Regionalnego  Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego  w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.0o  na projekcję filmu „Bank Spółdzielczy w Brzesku 1874-2024. 150 lat w służbie społeczeństwu„, zrealizowanego przez Studio KOPERNIK działające przy Liceum Ogolnokształcącym im. Mikołaja Kopernika  w Brzesku.

2 marca 2024 r.

Ukazał się kolejny, świąteczny 82 numer Biuletynu Brzeski GRYF. Jest do przegladniecia  w zakladce BRZESKI GRYF na tej stronie. Wysyłamy go drogą elektroniczną do członków posługujacych się pocztą elektroniczną, a do pozostałych  naszych członków pocztą tradycyjną.

28 lutego  2024 r. Janusz Mytkowicz – Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska
 W czasie dzisiejszej (28.02.2024 r.) sesji Rady Miejskiej miała miejsce uroczystość nadania Januszowi Mytkowiczowi tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”.
Brzeszczanin, powrócił do Brzeska po bardzo długim pobycie we Włoszech. W Rzymie ukończył studia artystyczne i tam wiele lat tworzył. Powrót w rodzinne strony miał być czasem krótkim, ale szczęśliwie się wydłużył. To się zdarza. Nadal jest twórczo aktywny. Udostępnił swoje prace na 10 wystawach w Brzesku. Choć każda z nich była wyraziście inna, to w sumie pokazały wszechstronny warsztat artysty i niezwykłą osobowość.
Jest od wielu lat członkiem BT Gryf. W Biuletynie GRYF nr 79 z czerwca 2023 r. przedstawiliśmy sylwetkę Artysty i stworzoną przez niego, unikalną Leśną Galerię.

 

22 lutego 2024 r.

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” i Bank Spółdzielczy  w Brzesku zapraszają serdecznie do  Regionalnego  Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego  w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 10.3o  na konferencję popularno-naukową „150 lat w słuzbie społeczeństwu„.

13 stycznia 2024 r.

Zmarł Profesor Marian Stolarczyk, brzeszczanin, wieloletni członek Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Urodził się w Jasieniu-Kopalinach w 1940 roku. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Brzesku. Studia, doktorat i habilitacje w Krakowie. Pracę naukową zdominowały studia nad Polską XIX wieku. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest też współautorem monografii Bochni, Brzeska i Tarnowa.

 

Z inicjatywy krakowskich Członków Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”,
27 kwietnia 2024 r. o godz. 17.30
w Katedrze Wawelskiej w Krakowie odprawiona zostanie Msza Św. w intencji śp. Profesora Mariana Stolarczyka

11 stycznia  2024 r. Wykład dr Piotra Dudy
Jak informowaliśmy wcześniej wszystkich członków BT „Gryf” za pomocą afisza (plakatu) zamieszczonego na naszej stronie internetowej oraz przypominających SMS-ów, we czwartek, 11 stycznia 2024 roku w RCKiB w Brzesku odbył się zorganizowany przez BT „Gryf” i Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczna w Brzesku wykład dr Piotra Dudy pt. „Wigilijno-noworoczny czas świętowania w obrzędach i tradycji na ziemiach polskich”.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w wykładzie udział wzięło liczne grono naszych członków i sympatyków Towarzystwa i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki.
Relacja ze spotkania – tutaj

 

2 stycznia 2024 r.

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zapraszają serdecznie do  sali wystawienniczo-odczytowej Regionalnego  Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego  w dniu 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 17.oo  na wykład dr Piotra Dudy pt.Wigilijno-noworoczny czas świętowania w obrzędach i tradycji na ziemiach polskich„.

 

UWAGA!! Zainteresowanym uczestnikom spotkania rozdamy klikadziesiat niekompletnych (tomy III do VI) Kronik Powiatu Jana Burlikowskiego.

Rok 2023

8 grudnia 2023 r.

Ukazał się kolejny, świąteczny 81 numer Biuletynu Brzeski GRYF. Wysyłamy go pocztą do wszystkich naszych członków.

1 grudnia 2023 r. – Kroniki Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego.

Mamy do przekazania nieodpłatnie członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia wydane kilkanaście lat temu Kroniki Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego (format B4, twarda oprawa)
– 8 kompletów – tomy od II do VI (brak tomu I)
– kilkanaście kompletów – tomy od III do VI (brak tomu I i II)

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy zarzad@gryf.brzesko.pl – ustalimy wspólnie sposób odbioru kronik. O tym czy do dyspozycji Państwa będzie komplet tomów II-VI czy komplet tomów III-VI, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość wysłania do 4 kompletów Kronik Powiatu za pomocą 1 przesyłki kurierskiej Poczty Polskiej (tzw. Neopaczka). Zaintereso-wanych prosimy w takim wypadku o przelanie kwoty 13,99 PLN (koszt neopaczki)  na nasze konto 71 9453 0009 0000 0000 0417 0001
i wysłanie na adres mailowy zarzad@gryf.brzesko.pl  potwierdzenia przelewu i adresu dla dostawy neopaczki.

 

16 listopada 2023 r.

16 listopada 2023 roku odbyła się przemiła uroczystość nadania skwerowi imienia Haliny Biernat.
W części oficjalnej Burmistrz Brzeska Pan Tomasz Latocha powitał wszystkich uczestników przybyłych na uroczystość w tym szczególnie dzieci brzeskiej poetki Panią Barbarę Rychlicką i Pana Prof. Stanisława Biernata wraz z pozostałymi członkami rodziny.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka odczytała Uchwałę w sprawie nadania nazwy „Skwer Haliny Biernat” z pełnym uzasadnieniem stanowiącym podstawę przyjęcia tej Uchwały.
W drugiej części już kameralnej odbyło się sympatyczne spotkanie z udziałem rodziny oraz przyjaciółmi i wielbicielami twórczości Haliny Biernat. Ujmującym wprowadzeniem do wspomnień o Poetce i jej twórczości był fragment filmu w którym autorka czytała własny wiersz.
Samą twórczość i osobę poetki przybliżyła jej najbliższa przyjaciółka Pani Maria Dziwiszewska oraz pani Anna Gaudnik. Młodzież szkolna pod kierunkiem pani Agaty Podłęckiej recytowała wiersze wybrane z 11 tomików, które wyszły spod pióra autorki.
W twórczości Haliny Biernat znajdziemy wiersze o tematyce religijnej, obyczajowej i refleksyjnej, oraz opowiadania pisane prozą. Wiele wierszy poświęciła Małej Ojczyźnie, miastu i regionowi brzeskiemu. Pisała dla dorosłych i dla dzieci, ukazując im baśniowy i zaczarowany świat wśród kwiatów, krasnali i przyrody. Nigdy nie zapominała w swej twórczości poetyckiej o miejscu pracy, z którym związana była przez całe swoje życie zawodowe. Były wiersze na kolejne rocznice Browaru Okocim, na jubileusze straży pożarnej, orkiestry zakładowej, Okocimskiego Klubu Sportowego i oczywiście o piwie.
Nadanie nazwy „Skwer Haliny Biernat” jest dumą dla Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”, ponieważ Halina Biernat była członkiem naszego Towarzystwa niemal od samego początku jego działania, a kiedy nie mogła już uczestniczyć w organizowanych spotkaniach nadano jej tytuł Honorowego Członka Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.
Uczestniczący w spotkaniu prezes BT „Gryf” Mieczysław Mietła skierował słowa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do uhonorowana Haliny Biernat przez nazwanie Skweru jej imieniem.

 

 

13 listopada 2023 r. – nasz przedstawiciel w Zarządzie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Z przyjemnością informujemy, że  członek Zarządu naszego Towarzystwa dr Piotr Duda został wybrany jako przedstawiciel województwa małopolskiego do Zarządu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy wyboru

 

11 listopada 2023 r. – obchody Święta Niepodległości w Brzesku

Od wczesnych godzin porannych honorową wartę przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza pełnili druhowie z Hufca ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika. O godz. 10.oo na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego uformował się pochód złożony z pocztów sztandarowych i delegacji niemal wszystkich instytucji, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, po czym nastąpił przemarsz do kościoła pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwa uczestnicy udali się przed Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, oddając hołd bohaterom walk o niepodległość Polski. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja zarządu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” – prezes Mieczysław Mietła i jego zastępca Jerzy Ożegalski

 

19 października 2023 r. Wykład Profesora Stanisława Hodorowicza
Jak informowaliśmy wcześniej wszystkich członków BT „Gryf” za pomocą afisza (plakatu) zamieszczonego na naszej stronie internetowej oraz przypominających SMS-ów, we czwartek, 19 października 2023 roku w RCKiB w Brzesku odbył się zorganizowany przez BT „Gryf” i Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczna w Brzesku wykład prof. Stanisław Hodorowicza pt. „Kapłani Diecezji Tarnowskiej a Tatry w XIX wieku”.
Informacje o których pisałem wyżej, ale też plakaty informujące o spotkaniu zawieszone na terenie Brzeska, w wyznaczonych do tego celu miejscach, spowodowały liczny udział również sympatyków naszego Towarzystwa.
Relacja ze spotkania – tutaj

Poniżej podajemy w wielkim skrócie osiągnięcia wykładowcy prof. Stanisława A.  Hodorowicza.

Prof. Stanisław A. Hodorowicz – profesor, fizykochemik, krystalograf. Wieloletni dziekan Wydziału Chemii i profesor UJ, Przewodniczący Zarządu Fundacji dla UJ, twórca i rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, senator RP, wiceprezes Związku Podhalan i przewodniczący jego Rady Naukowej, członek założyciel i Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba w Polsce.

Prezes Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, wiceprezes Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Klubu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Wiceprezydent Światowego Kongresu Nauk i Sztuk, Członek Zarządu Światowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, Członek Zarządu Światowej Unii Krystalografii, Europejskiego Towarzystwa Krystalografii, członek zespołu eksperckiego Komitetu Noblowskiego, uprawniony także do zgłaszania i promowania kandydatów do Nagrody Nobla.

Wyróżniony między innymi: 12-krotnie nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, europejską nagrodą Sokratesa, światową nagrodą Da Vinci, złotym medalem Amerykańskiego Instytutu Biograficznego, zaliczony do grupy 100 najbardziej wpływowych na świecie liderów nauk ścisłych, Honorowy Obywatel m. Nowy Targ, Honorowy Podhalańczyk, Honorowy Członek Bractwa  Leśnego, Hetman Zbójników.

 

20 października 2023 r. – Doktorat honoris causa dla prof. dr hab. Jana Pawełka.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu  prof. dr hab. Janowi Pawełkowi, od wielu lat członkowi naszego Towarzystwa. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 12.oo w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15.
Prof. dr hab. Jan Pawełek urodził się 10 lipca 1949 roku w Gnojniku (pow. Brzesko), gdzie w latach 1956-1963 uczęszczał do szkoły podstawowej, zaś w latach 1963-1967 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych uzyskał w 1975 r. w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie na Wydziale Melioracji Wodnych.
Po ukończeniu studiów związał się zawodowo ze swoją macierzystą Uczelnią – Akademią Rolniczą (później Uniwersytetem Rolniczym) w Krakowie. Podjął pracę w Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego. W 1984 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś w 1997 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych z rąk Prezydenta RP.
W 2002 r. został prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, zaś w latach 2005-2012 sprawował funkcję dziekana tegoż Wydziału.

9 października 2023 r.

Klub Przyjaciół Wieliczki i Towarzystwo Przyjaciół Bronowic serdecznie zapraszaja na ciekawe spotkanie  w dniu
25 października 2023 r. (środa) o godz. 16.oo, które odbędzie się w Sali „Magistrat” Urzędu Miejskiego w Wieliczce.

30 wrzesnia 2023 r. – Jubileusz 20. lecia Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

30 września 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w Sali „Magistrat” odbył się Jubileusz 20. lecia Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Stowarzyszeń z naszego Województwa. Przewodnicząca MZRTK, Pani Barbara Miszczyk serdecznie przywitała przybyłe delegacje i udzieliła głosu Panu Stanisławowi Klichowi, wiceprzewodniczącemu MZRTK, który bardzo ciekawie przedstawił historię ruchu Towarzystw Regionalnych w naszym województwie i w Polsce. MZRTK w obecnym kształcie działa dopiero od dwudziestu lat. Na terenie Małopolski istniały wcześniej towarzystwa, stowarzyszenia, które działały i dbały o zachowanie tradycji. Organizowały zespoły folklorystyczne, prowadziły kroniki i dokumentację o swoich regionach, ludziach, wydarzeniach i faktach, ratując je bardzo często w ostatniej chwili przed zapomnieniem i zachowanie ich dla potomnych. Po dyskusji i wymianie poglądów na temat dalszej działalności regionalnych stowarzyszeń, uczestnicy tego spotkania mieli również okazję zwiedzić Zamek Żupny i piękną Starówkę Wielicką.

Mieczysław Mietła

Przedstawiciele BT „Gryf” – Prezes Zarządu Mieczysław Mietła i Członek Zarządu Piotr Duda,
składają na ręce Przewodniczącej MZRTK – Pani Barbarze Miszczyk życzenia
z okazji Jubileuszu 20-lecia MZRTK

28 września 2023 r.

Zapraszamy serdecznie do  sali audytoryjnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego  w dniu
19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 17.oo  na wykład prof. Stanisław Hodorowicza  pt. „Kapłani Diecezji Tarnowskiej a Tatry w XIX wieku„.

27 września 2023 r.

Ukazał się kolejny, 80 numer Biuletynu Brzeski GRYF zawierający między innymi wspomnienie o Janie Maderskim i informacje o działalności Towarzystwa  w okresie czerwiec-wrzesień 2023 r.

7 sierpnia 2023 r.
W dniu 7 sierpnia 2023 roku odbyłem spotkanie z Panem Romanem Rakowskim komandorem w st. spoczynku mieszkającym na co dzień w Gdańsku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie pewne fakty, które zmieniają charakter tego spotkania. Pan Komandor za kilka miesięcy ukończy sto lat swojego życia, jest nadal osobą żywotną i w sposób analityczny interesuje się sprawami społeczno-politycznymi, martwiąc się o przyszłość naszej Ojczyzny – Polski. Po drugie od wielu lat jest oddanym członkiem Brzeskiego Towarzystwa Gryf. Pierwsze spotkanie z Panem Komandorem pamiętam doskonale, jak w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wspominał swoją trudną drogę życiową od Tymowej, gdzie się urodził, przez Brzesko gdzie mieszkał i uczęszczał do szkoły, aż do rozpoczęcia we wrześniu 1939 roku II Wojny Światowej. Wspominał, gdy wybuchła wojna jak razem z harcerzami i rówieśnikami brał udział w akcji pomocy polskiej ludności uciekającej na wschód, oraz w akcji ukrywania broni pozostałej po wycofującym się Wojsku Polskim. Gestapo szybko rozpracowało tę harcerską organizację w efekcie czego nastąpiły aresztowania harcerzy i inteligencji miasta Brzeska. Cudem uniknął aresztowania, a do Brzeska powrócił na krótko dopiero po zakończeniu wojny. Po trzecie spotkanie odbyło się w Pawilonie – miejscu, gdzie ponad 50-lat temu zwołano pierwsze zebranie założycielskie Brzeskiego Towarzystwa Gryf . Niestety duża odległość z Brzeska do Gdańska nie pozwala na częste spotkania z Panem Komandorem Romanem Rakowskim. Zastąpione zostały one wymianą korespondencji i przesyłaniem wydawanych przez nas publikacji i Biuletynu Gryf.

Mieczysław Mietła

29 lipca 2023 r.

Zmarł Jan Maderski, brzeszczanin, wieloletni członek Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

Urodził się w Brzesku 14 lutego 1928 roku, zmarł 29 lipca 2023r. w Wieliczce, w wieku 95 lat. Jego rodzina z dziada pradziada, a nawet praprapradziada – pochodziła z Brzeska.
Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Brzesku.  W czasie okupacji, po śmierci ojca, będąc nastoletnim chłopcem, pracował w Browarze Okocim. Angażował się w działalność sportową w Okocimskim Klubie Sportowym (wcześniej Narciarskim). Trenował w Sekcji Piłki Nożnej na pozycji bramkarza. Był też ministrantem u księdza proboszcza Stosura w kościele parafialnym w Brzesku.
Po wojnie przeniósł się do Wrocławia. Tam też w 1954 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.  W 1948 r. przeszedł kurs przewodników po Wrocławiu i oprowadzał wycieczki w czasie „Wystawy Ziem Odzyskanych”. Pod koniec lat 50-tych zamieszkał w Krakowie, a później w Wieliczce.
Przez całe długie zawodowe życie z zaangażowaniem pracował w biurach projektów na stanowisku projektanta. Fascynat historii Polski, lubił podróże.
Zawsze z nostalgią wspominał czasy spędzone w rodzinnym mieście. Utrzymywał kontakty ze  środowiskiem brzeszczan. W Brzesku i okolicach mieszkała Jego najbliższa rodzina. Dopóki starczało Mu sił odwiedzał Brzesko, interesował się wydarzeniami w mieście. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Brzeskie Towarzystwo GRYF, do którego  przystąpił w roku 2008, a w 2009 został członkiem Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie informacji córek śp. Jana Maderskiego –  Magdaleny Hrynkiewicz-Sudnik i Marii Bagrowskiej

21 lipca 2023 r.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Brzesku jest okazały budynek rodzinny p. Zuzanny Peters-Musiał, wybudowany sto lat temu przez jej dziadka, lekarza Adama Petersa pełniącego funkcję lekarza powiatowego. Od samego początku zamieszkania tej urokliwej willi stała się ona miejscem otwartym i życzliwym dla wielu środowisk i osób nie tylko z Brzeska, ale i z odległych miejscowości Polski Południowej. Zadbały o to kolejne pokolenia zamieszkujące tą willę. Z tej okazji w dniu 21 lipca br. odbyło się w RCKB jubileuszowe spotkanie, w którym uczestniczyli włodarze miasta, licznie zgromadzona społeczność lokalna, oraz przedstawiciele rodziny Petersów. Jubileusz 100-lecia był okazją do wydania publikacji w której przedstawiono dzieje „Petersówki” (Petersówka 100 lat historii) i osób z nią związanych, wystawę fotografii oraz eksponatów zgromadzonych przez lata w tym zaczarowanym miejscu. Dopełnieniem wiedzy o historii tej willi i jej mieszkańcach była bardzo ciekawa rozmowa Zuzanny Peters-Musiał i Agaty Podłęckiej, która przywołała wiele faktów i zdarzeń z minionych lat. Wspomniano wiele osób i gości gromadzących się pod tym gościnnym dachem, poetów, artystów, aktorów, przyjaciół (zostali oni wymienieni we wspomnianej publikacji) oraz tych nieproszonych w czasie II Wojny Światowej w niemieckich mundurach. W spotkaniu uczestniczyli również wdzięczni członkowie Brzeskiego Towarzystwa Gryf, którzy przez długi okres czasu nie mając innych możliwości prowadzili swoją działalność, posiedzenia zarządu i spotkania też w gościnnej „Petersówce”.

 Mieczysław Mietła

16 czerwca 2023 r.
16 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Brzeskiego Towarzystwa GRYF, podczas którego złożone zostały: Sprawozdania z pracy Zarządu i Sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz zatwierdzono nową, zaktualizowaną treść Statutu Towarzystwa.

od lewej:  Jerzy Ożegalski – z-ca Prezesa BT „Gryf”,  Mieczysław Mietła – Prezes BT „Gryf”, Grzegorz Brach – Wiceburmistrz Brzeska.

12 czerwca 2023 r.

Ukazał się kolejny, 79 numer Biuletynu Brzeski GRYF zawierający między innymi artykuł z cyklu „Oni tworzą historię Ziemi Brzeskiej” o „Leśnej Galerii” Pana Janusza Mytkowicza, informacje o działalności Towarzystwa w okresie marzec 2023 r. – czerwiec 2023 r.   oraz skrót Sprawozadania Zarządu BT „Gryf”  na Walne Zdromadzenie w dniu 16 czerwca 2023 r.

4 czerwca 2023 r. – 70-lecie Zespołu Regionalnego Łysa Góra

 4 czerwca 2023 roku Zespół Regionalny Kamionka Łysa Góra z udziałem przedstawicieli władz gminy Dębno, powiatu brzeskiego, oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Łysej Góry i okolicznych miejscowości obchodził swój jubileusz. W niedzielne popołudnie świętowanie rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym, częścią oficjalną i jak zawsze porywającym występem zespołu. Na zakończenie zaproszono publiczność na zabawę taneczną.
70 lat temu założycielem Zespołu Pieśni i Tańca był łysogórzanin, poseł na Sejm RP dr Franciszek Mleczko, którego sylwetkę i nieprawdopodobną działalność prezentowaliśmy szerzej w naszym Biuletynie Gryf nr 77 w cyklu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”.
Cepeliowski Zespół swoje najlepsze lata i wiele sukcesów miał w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Rozsławił swoją miejscowość w kraju i za granicą. Zapraszany był na występy do wielu krajów Europy, Egiptu i Stanów Zjednoczonych, gdzie na zaproszenie Instytutu Smithsona uświetnił 200 lecie powstania tego państwa.
Kapela łysogórska na stałe zapisała się też na stałe w pamięci, swoją grą w „Weselu” reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę.
To już czwarte pokolenie kontynuuje wspaniałe i bogate tradycje pieśni i tańca i pisze cenną kartę regionalnej kultury. A swoją żywotność i sukcesy zawdzięcza rodzinnej atmosferze, jaka panuje w zespole i angażowaniu młodzieży jako swych następców. Jest nadzieja, że pomimo codziennych trudności zespół przez następne lata będzie fascynował, bawił i zawsze zachwycał muzyką i pięknym tańcem.

24 maja 2023 r. – spotkanie w Krakowie Członków BT „Gryf”

W dniu 24 maja 2023 roku o godz.16-tej w Małopolskiej Bibliotece w Krakowie przy ulicy Rajskiej 1 (sala nr 53 na parterze) odbyło się spotkanie członków Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” mieszkających w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu BT „Gryf” z Prezesem Mieczysławem Mietłą. W spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Miszczyk, Przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, która zapoznała członków BT „Gryf” z działalnością Związku, jego historią, trudnościami ale i sukcesami..
Tematem spotkania były:
– Prezentacja Pana Jana Grzegorza Pacuta – przedsiębiorcy, króla kurkowego 2022/2023 – osoby związanej z powiatem brzeskim, a także członkiem naszego Stowarzyszenia w Krakowie.
– Sprawy organizacyjne przed Walnym Zgromadzeniem.

Na zdjęciu siedzą od  lewej:  Mieczysław Mietła, Prezes Zarządu BT „Gryf”, Barbara Miszczyk, Przewodnicząca MZRTK, Jan Grzegorz Pacut, król kurkowy 2022/2023, Maria Marek, Sekretarz Zarządu BT „Gryf”.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Pana Jana Grzegorza Pacuta, króla kurkowego 2022/2023 na ręce Prezesa Zarządu BT „ Gryf”, Mieczysława Mietły medalu królewskiego wybitego dla BT „Gryf” przez Bractwo Kurkowe

3 maja 2023 r. – uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

Członkowie Zarządu BT „Gryf” Maria Marek i Mieczysław Mietła uczestniczyli w mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Następnie wraz z pocztami sztandarowymi i licznymi delegacjami społeczności brzeskiej, członkowie Zarządu udali się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wiązankę kwiatów.

Na zdjęciu: Pani Maria Marek – Sekretarz i Pan Mieczysław Mietła – Prezes Zrządu   składają w imieniu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”  wiązankę kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

29 kwietnia 2023 r. – pielgrzymka do Kalwarii

W dniu 29 kwietnia 2023 roku odbyła się VIII Pielgrzymka do Sanktuarium Kalwaryjskiego. Organizatorem tej pielgrzymki jak i poprzednich, był Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Rolę gospodarza spotkania pełniła Pani Krystyna Duda – prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 50-ciu członków i członkiń z wielu Towarzystw Kultury działających na terenie Małopolski. Był czas na zwiedzenie Sanktuarium, Muzeum i koleżeńską dyskusję przy kawie o licznych problemach występujących w działalności naszych towarzystw. Byliśmy mile zaskoczeni, jak wiele swojego czasu poświęcił nam burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, towarzysząc nam podczas pobytu w Kalwarii.

23 kwietnia 2023 r.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, Zarząd Carlsberg Polska zaprosił swoich pracowników do wzięcia udziału w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Okocimiu w dniu 23 kwietnia z okazji 178 rocznicy założenia Browaru. Tradycja organizowania corocznych spotkań z załogą została przywrócona po uroczystych obchodach 150-lecia Browaru Okocim, które odbyły się w 1995 roku. W spotkaniach tych uczestniczą obecni i byli pracownicy Browaru Okocim, członkowie Zarządu Carlsberg Polska, przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, oraz organizacje społeczne i samorządowe działające na terenie gminy. Po mszy i złożeniu przez delegacje wiązanek kwiatów pod epitafium założycieli Browaru zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Na zdjęciu  m.in.: Marek Roniker wraz z żoną, jako przedstawiciel rodziny założycieli browaru, Mieszko Musiał, prezes Zarządu Carlsberg Polska, pani Agata Koppa nowy dyr. ds. komunikacji w Carlsberg Polska, pan Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim i Mieczysław Mietła, prezes BT „Gryf”.

3 kwietnia 2023 r.
W sali wystawienniczo-odczytowej RCKB w Brzesku mogliśmy 3 kwietnia 2023 r.  wysłuchać wykładu dr hab. inż. Szymona Łukasika, profesora AGH pt. „Czy komputery mogą pisać za nas książki?” poświęconego gwałtownemu w ciągu ostatniego okresu rozwojowi tzw. sztucznej inteligencji. Profesor Łukasik omówił szczegółowo czym de facto jest sztuczna inteligencja, ale też historię jej powstania i rozwoju. Omówił też najważniejszą dla rozwoju sztucznej inteligencji problematykę uczenia maszynowego (uczenia i uczenia się sieci neuronowych). Dużą część swojego wykładu poświęcił na przedstawienie zastosowań sztucznej inteligencji – tych pozytywnych od analizy zdjęć satelitarnych, poprawiania starych i zniszczonych zdjęć i filmów, czy szeregu zastosowań w medycynie ale też negatywnych – pokazując jak ta sztuczna inteligencja potrafi tworzyć fake news’y. Zainteresowani mogą obejrzeć tutaj relację wideo z całego wykładu.

17 marca 2023 r.


Czy komputery będą pisać za nas książki? O sztucznej inteligencji i możliwościach jakie daje oraz szansach jakie stwarza.

Zapraszamy serdecznie do  sali audytoryjnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego  w dniu
3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.oo  na wykład dr hab. inż. Szymona Łukasika, profesora AGH  pt. ” Czy komputery będą pisać za nas książki? O sztucznej inteligencji i możliwościach jakie daje oraz szansach jakie stwarza”.
Dr hab. inż. Szymon Łukasik, profesor AGH i pracownik Instytutu Badań Systemowych PAN, kierownik Pionu  Sztucznej Inteligencji NASK-PIB. W ramach swojej pracy, jako profesor wizytujący przebywał m.in.  na University of California  Berkeley (USA), University of Technology Sydney (Australia) oraz National  Laboratory of Pattern Recognition (Chiny). Autor ponad 60 publikacji. Naukowiec  i wykładowca  niezmiennie zafascynowany światem  danych  i możliwościami wydobywania z nich  cennych informacji.

16 marca 2023 r.

Ukazał się kolejny, 78 numer Biuletynu Brzeski GRYF zawierający artykuł o zmarłym wieloletnim prezesie BT „Gryf” Andrzeju Małysie, informacje o działalności Towarzystwa w okresie grudzień 2022 r. – marzec 2023 r.,  oraz artykuł  prezentujący kolejną  postać z planowanego cyklu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”  – Halinę Biernat.

1 marca 2023 r.

Zmarł Andrzej Małysa, wieloletni były Prezes Zarządu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

Z wielkim żalem informujemy, że dzisiaj w nocy zmarł Andrzej Małysa, wieloletni Prezes Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.
Jego pogrzeb  o godz. 14.oo, w sobotę 4 marca 2023 roku rozpocznie Msza Święta w Kaplicy przy Cmentarzu Parafialnym na  Bielanach w Krakowie (ul. Marszałka Mikołaja Wolskiego 6).
Po Mszy Świętej nastąpią obrzędy pogrzebowe i pochówek na miejscowym cmentarzu.

20 stycznia 2023 r.
W sali audytoryjnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego odbyła się w dniu 11 stycznia 2023 r.   promocja książki pokonferencyjnej „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich  na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej  na przełomie XIX i XX wieku” połączoną z wykładem dr Piotra Dudy pt. „Lata szkolne i akademickie Jana Albina Goetza-Okocimskiego” zorganizowane przez  Brzeskie Towarzystwo GRYF oraz Stowarzyszenie  Uniwersytetu Trzeciego  Wieku w Brzesku. Dzięki uprzejmości Pana Jana Pietrusińskiego zamieszczamy poniżej zdjęcia z tego wydarzenia

11 stycznia 2023 r.

Nominacja Prezesa BT GRYF Mieczysława Mietły do tytułu Osobowość Roku 2022.

Kapituły Redakcji „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” nominowały Mieczysława Mietłę do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Kultura. Kapituły doceniły  wkład w życie kulturalne społeczności naszego regionu, przyznając nominację w szczególności za organizację spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz integrację lokalnej społeczności.

11 stycznia 2023 r.

Promocja książki połączona z wykładem dr Piotra Dudy.

W sali audytoryjnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 17.oo  promocja książki pokonferencyjnej „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich  na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej  na przełomie XIX i XX wieku” połączoną z wykładem dr Piotra Dudy pt. „Lata szkolne i akademickie Jana Albina Goetza-Okocimskiego” zorganizowane przez  Brzeskie Towarzystwo GRYF oraz Stowarzyszenie  Uniwersytetu Trzeciego  Wieku w Brzesku.

Rok 2022

7 grudnia 2022 r.

Spotkanie z cyklu „Oni tworzą historię Ziemi Brzeskiej” z Sobiesławem Zasadą i Mieszkiem Musiałem.

We środę 7.12.2022 r.  mogliśmy zaprosić naszych członków i sympatyków, ale też wszystkich mieszkańców Brzeska, na spotkanie z cyklu „Oni tworzą historię Ziemi Brzeskiej”, którego bohaterami byli Sobiesław Zasada, słynny kierowca rajdowy i przedsiębiorca oraz Mieszko Musiał, prezes Calsberg Polska. Obaj Panowie kierują grupami przedsiębiorstw, których zakłady znajdują się na terenie Brzeska i dają zatrudnienie setkom mieszkańców Ziemi Brzeskiej.
Spotkanie prowadził znany dziennikarz Jarosław Jeneralski zadając pytania siedzącym obok niego w fotelach  Sobiesławowi Zasadzie, Mieczysławowi Mietle, prezesowi Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” i wieloletniemu Prezesowi Zarządu Browaru OKOCIM oraz uczestniczącemu w spotkaniu zdalnie Mieszkowi Musiałowi. Dzięki uprzejmości Pana Adriana Zaleśnego z firmy ZasadaTransSpedition mogą państwo obejrzeć tu relację wideo ze spotkania.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film dokumentalny pt. ZASADA. Sala widowiskowa brzeskiego RCKiB wypełniona była po brzegi.

 

2 grudnia 2022 r.

Ukazał się kolejny, 77 numer Biuletynu Brzeski GRYF zawierający informacje o działalności Towarzystwa w okresie wrzesień-grudzień 2022 r. oraz prezentujący pierwszą z planowanego dla kolejnych numerów Biuletynu cyklu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” postaci – dr Franciszkowi Mleczce.

27 listopada 2022 r.

Spotkanie z cyklu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”.

W auli RCKiB w Brzesku 7 grudnia 2022 r. odbędzie się zorganizowane przez nasze Towarzystwo spotkanie z cyklu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” z Sobiesławem Zasadą, kierowcą rajdowym i przedsiębiorcą oraz Mieszkiem Musiałem, Prezesem Carlsberg Polska na które członków BT Gryf i mieszkańców Brzeska zaprasza Prezes Mieczysław Mietła.

 

25 listopada 2022 r.

Publikacja pokonferencyjna

Ukazała się drukiem publikacja „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na przełomie XIX i XX wieku” zawierające pełne teksty referatów przedstawionych na konferencji popularnonaukowej pod tym samym tytułem w dniu 13 października 2022 r. w ramach obchodów 50-lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.
Decyzją Zarządu BT „Gryf”   publikacja jest bezpłatna. Zainteresowanych otrzymaniem egzemplarza prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Prezesem lub z-cą Prezesa Towarzystwa.

 

11 listopada 2022 r.

Kulminacja obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r.

W obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r. uczestniczyły tłumy mieszkańców oraz reprezentantów lokalnych władz, organizacji, instytucji i stowarzyszeń.
W kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie w hołdzie bohaterom poległym w walkach o niepodległość złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja zarządu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

 

13 październik 2022 r.

Konferencja „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na przełomie XIX i XX wieku”.

Drugi dzień uroczystości związanych z 50-leciem Brzeskiego Towarzystwa GRYF uświetniła konferencja popularnonaukowa, której temat „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na przełomie XIX i XX wieku” był  kontynuacją tematyki poruszanej już w 2016 r. na podobnej konferencji. Wygłoszone zostały 4 referaty:
– Warunki pracy i BHP we wspomnieniach pracowników  Browaru Okocim; dyr Browaru OKOCIM Michał Napieracz
– Udział Goetzów w rozwoju rolnictwa Galicyjskiego; prof. Włodzimierz Sady
– 177 lat Browaru OKOCIM, historia, tradycje gospodarcze, wpływ na region, działania w zakresie ekologii; prof. Andrzej Chochół
– Wkład Rodziny Goetzów Okocimskich w rozwój oświaty i szkolnictwa  w gminie i w regionie; dr Piotr Duda

12 październik 2022 r.

Uroczystość nadania skwerowi przy RCKiB imienia Jana Burlikowskiego

Rada Miasta Brzeska postanowiła na wniosek Brzeskiego Towarzystwa GRYF  uhonorować  Jana Burlikowskiego w 110 rocznicę jego urodzin, nadając skwerowi wokół RCKiB w Brzesku nazwę  Skwer im. Jana Burlikowskiego. Uroczystego odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali Przewodnicząca Rady Miasta – Maria Kądziołka i Prezes BT GRYF – Mieczysław Mietła.

Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Burlikowskiemu

Równocześnie  Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha i syn Jana Burlikowskiego, Stanisław odsłonili zamontowaną  w pobliżu skweru tablicę pamiątkową  z inskrypcją  Jan Burlikowski  (1912-1997) Kronikarz Miasta i QR-kodem  kierującym do Jego  życiorysu opublikowanego w nr 76 Biuletynu BRZESKI GRYF.

W godzinach przedpołudniowych przedstawiciele zarządu Brzeskiego Towarzystwa GRYF złożyli wiązankę kwiatów na grobie Jana Burlikowskiego.

Jubileusz 50-lecia Brzeskiego Towarzystwa GRYF

Kolejnym punktem programu uroczystości w dniu 12 października 2022 r. było wystąpienie okolicznościowe Prezesa BT GRYF – Mieczysława Mietły, poświęcone historii Towarzystwa od dnia jego powstania 19 października 1972 r. (wtedy Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej) do chwili obecnej, jego kolejnym prezesom i zasłużonym postaciom.

Nadanie Brzeskiemu Towarzystwu GRYF Medalu na Wstędze za zasługi dla Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta Brzeska Maria Kądziołka poinformowała o decyzji Rady Miasta  na wniosek 9 Radnych o nadaniu Brzeskiemu Towarzystwu GRYF  Medalu na wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska. Uzasadnienie do uchwały w tej sprawie przedstawił  zastępca Przewodniczącego Rady Miasta  – Adrian Zaleśny. Burmistrz Miasta – Tomasz Latocha i Przewodnicząca Rady Miasta – Maria Kądziołka  wręczyli na ręce Prezesa BT GRYF Medal oraz towarzyszące mu dokumenty.

Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczął Starosta Brzeski – Andrzej Potępa wręczając  na ręce Prezesa BT GRYF  list gratulacyjny od Władz Powiatu Brzeskiego.

List gratulacyjny  od Posłanki  do Sejmu RP – Józefy Szczurek-Żelazko odczytała  pracownica jej brzeskiego biura poselskiego. 

Wiele miłych słów skierował Prezes Calsberg Polska Mieszko Musiał na ręce Prezesa BT GRYF ale i wszystkich członków Towarzystwa. 

Gratulacje na ręce Prezesa BT GRYF złożyły też Pani Barbara Miszczyk, Prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i Pani Jadwiga Duda, Prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

Ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” i wręczenie nagród laureatom

W finale Konkursu, który odbył się 7 października 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, wzięło udział 12 uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych. Dla wszystkich finalistów organizator konkursu BT GRYF wraz z ZETO SA w Tarnowie przygotowali komplety 6 tomów Kronik Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Komisji Konkursowej – Marta Sacha, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, członkowie komisji Konkursowej: Bartłomiej Turlej, nauczyciel histori w Zespole szkolno-Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa nr 2) w Jadownikach i Radosław Góra, nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej dokonała wyboru zwycięzców. Miejsce III zdobyła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – Gabriela Polek, dwa II miejsca ex aeqo  zdobyły uczennice  Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Brzesku – Gabriela Duda i Wiktoria Szałas, miejsce I zdobyła uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Brzesku – Julia Pajor

Otwarcie wystawy „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”

Z okazji jubileuszu BT Gryf przygotowało we współpracy z MOK i PiMBP wystawę pt. Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej.
Oprócz niezmiernie zasłużonych dla Brzeska i Ziemi Brzeskiej przedstawicieli Rodziny Goetzów, wystawa przybliżyła też  sylwetki Haliny Biernat, poetki, Kazimierza Missony, wybitnego pedagoga i dyrektora brzeskiego gimnazjum w latach 1915-1929, Hennocha Klapholza, burmistrza Brzeska, inicjatora powstania brzeskiego gimnazjum, członków rodzinę Petersów, czy niezmiernie zasłużonych dla Brzeska i Ziemi Brzeskiej, Jana Brzeskiego, Szymona Bernadzikowskiego, Franciszka Mleczkę.

Informacja o uroczystościach w dniu 12.10.2022 r. w Tarnowskiej Telewizji Internetowej (wideo)

Na stronie Tarnowskiej Telewizji Internetowej  zamieszczona jest relacja filmowa  z uroczystości związanych z 50-leciem Brzeskiego Towarzystwa GRYF w dniu 12 października 2022 r. – link do wideo.

26 września 2022 r.

Ukazał się kolejny, 76 numer Biuletynu Brzeski GRYF poświęcony w całości Janowi Burlikowskiemu, autorowi Kronik Miasta Brzeska i Kroniki Powiatu Brzeskiego.

23 września 2022 r.

Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami
Jubileuszu 50-lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”
w dniach 12 i 13 października 2022 r.

.

14 sierpnia 2022 r.
Prezes Zarządu BT Gryf – Mieczysław Mietła – uczestniczył 14 sierpnia 2022 r. – na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej – w spotkaniu integracyjnym w Domu Ludowym w Jadownikach, poświęcone wręczenia TMZJ medalu POLONIA MINOR oraz finału konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem „Stare budownictwo w Jadownikach”.
Prezes BT GRYF pogratulował wyróżnienia jakim jest otrzymanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej nagrody-medalu POLONIA MINOR. Stwierdził też, że różnorodne inicjatywy i działalności podejmowane przez Towarzystwo, są na pewno ważnym i potrzebnym elementem życia społecznego Ziemi Jadownickiej. Życzył też Towarzystwu wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych latach dla dobra Społeczności Jadownik. Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji.
Nagroda „Polonia Minor” jest przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

11 lipca 2022 r.
Delegacja Brzeskiego Towarzystwa GRYF wzięli udział w miejskich obchodach 79. Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.
Szerzej o tych tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 11 lipca 1943 r. przeczytacie Państwo w najbliższym 75 numerze Biuletynu BRZESKI GRYF.

30 czerwca 2022 r.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zaprosiła 30 czerwca 2022 r. na godz. 18.00 (afisz) miłośników historii Brzeska, w tym Zarząd BT GRYF, na pokaz filmu dokumentalnego o Rodzinie Goetzów Okocimskich pt. „Będziemy Polakami”, poprzedzony spotkaniem z jego twórcami – Panią Joanną Zając, autorką scenariusza i jedną z reżyserów filmu, Panami Mirosławem Krzyszkowskim i Markiem Zającem, reżyserami filmu.
Za zgodą ze strony Fundacji MOVART – producenta filmu i dysponenta praw do niego podajemy tutaj link do filmu

20 czerwca 2022
BT „Gryf” w ramach jubileuszu 50-lecia działalności organizuje dla młodzieży konkurs wiedzy (regulamin Konkursu) pod hasłem „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” którego celem jest popularyzacja historii regionu oraz osób związanych z Ziemią Brzeską.
Konkurs o zasięgu powiatowym jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu Brzeskiego.
Odbędzie się on pod patronatem Burmistrza Miasta i Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zależy nam na tym, aby pedagodzy zachęcili uczniów do udziału w tym konkursie, ponieważ będzie on okazją do poznania historii naszego regionu i wytworzenia głębszej więzi ze swoją małą ojczyzną.

17 czerwca 2022 r.
BT „Gryf” w dniu 17 czerwca 2022 roku zaprosiło (afisz) na otwarte spotkanie w Auli RCKB w Brzesku z mgr Natalią Ożegalską-Łukasik. Tematem spotkania był, podobnie jak tydzień wcześniej w Krakowie „Barbarzyńca w Kraju Środka – chiński savoir-vivre, czyli o etykiecie zachowania przy stole. prezentach, przesądach”. Prelegentka z bardzo ciekawym wykładem odwiedziła swoje rodzinne miasto. Aktualnie zawodowo związana z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, gdzie pracuje naukowo i realizuje się w pracy dydaktycznej. Tematyka wykładu okazała się interesującą dla wielu członków Stowarzyszenia i mieszkańców Brzeska. Liczne grono uczestników spotkania zaspokoiło swoją ciekawość i otrzymało dużą dawkę wiedzy o tym najludniejszym kraju na świecie.

10 czerwca 2022 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 10 czerwca 2022 r. kolejne Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie uświetnił wykład mgr Natalii Ożegalskiej-Łukasik pt. „Barbarzyńca w Kraju Środka – chiński savoir-vivre, czyli o etykiecie zachowania przy stole. prezentach, przesądach”. Wygłoszony przez nią wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem i przekroczył ustalone wcześniej ramy czasowe spotkania. Było to zasługą nie tylko znakomitego przekazu wiedzy ale samego tematu.

3 maja 2022 r.
Tradycyjnie jak od wielu lat, delegacja Brzeskiego Towarzystwa GRYF w osobach Prezesa Zarządu i Skarbnika wzięła udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

31 marca 2022 r.
31 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Brzeskiego Towarzystwa GRYF, podczas którego złożone zostały: Sprawozdania z pracy Zarządu i Sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd w składzie: Mieczysław Mietła – Prezes, Jerzy Ożegalski – Z-ca Prezesa, Maria Marek – Sekretarz, Katarzyna Ożegalska – Skarbnik, Małgorzata Cuber – Członek Zarządu, Piotr Duda – Członek Zarządu, Tomasz Gurgul – Członek Zarządu.

od lewej: Mieczysław Mietła – Prezes BT „Gryf”, prof. Marian Stolarczyk, Tomasz Latocha – Burmistrz Brzeska,
prof. Włodzimierz Sady, prof. Janina Wyczesany

31 marca 2022 r.
W Starostwie Powiatowym w Brzesku podpisana została umowa na kwotę 3.000,00 PLN na projekt pn. „Oni tworzyli historię” pozyskana w ramach ogłoszonego przez Starostwo otwartego konkursu ofert. W ramach realizacji zadania publicznego BT „Gryf” zorganizuje od kwietnia do października szereg działań:
1. Powiatowy Konkurs Wiedzy pod hasłem „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”, w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
2. Spotkanie „Nieobecnych pojawią się cienie” w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku dotyczące życia i działalności Jana Burlikowskiego, kronikarza Brzeska. Wykład okolicznościowy 12 października 2022 wygłosi syn kronikarza Pan Stanisław Burlikowski.
3. Wydanie przez Stowarzyszenie okolicznościowego i rozszerzonego biuletynu Brzeskiego GRYF ilustrującego dorobek Jana Burlikowskiego, który otrzymają wszyscy uczestnicy spotkania. Oprawę muzyczną spotkania przygotuje Miejski Ośrodek Kultury, we współpracy z którym realizowane będzie zadanie. Odczytane zostaną też fragmenty Kronik Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego, które będzie można otrzymać w prezencie.
4. Konferencja pt: „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce Południowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku”, która odbędzie się 13 października 2022 r. w RCKB w Brzesku. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opracowane i będą stanowić podstawę do wydania materiałów pokonferencyjnych w formie książki dokumentującej wiele nowych, do tej pory nieznanych lub zapomnianych faktów dotyczących rodziny Goetzów.
5. Organizacja wystawy pt. „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”. Ideą przedsięwzięcia będzie przybliżenie sylwetek, tych którzy tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny m.in. Goetzów Okocimskich i Jana Burlikowskiego.

Wszystkie zaplanowane działania są zgodne z działalnością statutową BT Gryf i mają na celu pielęgnowanie tradycji i wiedzy historycznej. Aktywizują i integrują lokalną społeczność.

30 marca 2022 r.
Rada Miasta Brzeska przychyliła się do naszych wieloletnich starań i uhonorowała Jana Burlikowskiego, podejmując uchwałę w sprawie nadania terenowi zieleni znajdującemu się przed RCKB w Brzesku nazwy – Skwer Jana Burlikowskiego.

Rok 2020

14 kwietnia 2020 r.
BT „Gryf” zaprosiło 14 kwietnia 2020 r. na otwarte spotkanie w Dworku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej z prof. Włodzimierzem Sadym, Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem spotkania była prezentacja osiągnięć Uniwersytetu w ostatnich latach ale też związki Jego Magnificencji z powiatem Brzeskim. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 69, marzec 2020)

14 stycznia 2020 r.
W dniu 14 stycznia 2020 roku w Collegium Maius odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Brzeskiego Towarzystwa GRYF z udziałem zaproszonych gości w osobach: Rektora Uniwersytetu Rolniczego Prof. Włodzimierza Sadego i Burmistrza Miasta Brzeska Tomasza Latochy. Otwierając spotkanie, prezes Mieczysław Mietła powitał przybyłych na pierwsze spotkanie w nowym roku członków „Gryfa ” i przekazał obecnym i ich rodzinom serdeczne życzenia noworoczne. Następnie prezes Mieczysław Mietła poprosił biorącego po raz pierwszy udział w naszym spotkaniu w Krakowie, Burmistrza Tomasza Latochę o krótkie zaprezentowanie swojej osoby i poinformowanie zebranych o problemach jakie napotkał w ponad rocznym zarządzaniu Miastem i Gminą, a także o sukcesach które są coraz częściej zauważone przez mieszkańców gminy. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 69 marzec, 2020)

Rok 2019

15 październik 2019 r.
BT „Gryf” w dniu 15 października 2019 roku zaprosiło na otwarte spotkanie w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku z dr hab. Tomaszem Konopką. Tematem spotkania była „Medycyna sądowa a historia”. Już po raz drugi, w krótkim odstępie czasu z bardzo ciekawym wykładem odwiedził swoje rodzinne miasto dr hab. Tomasz Konopka, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mogło by się wydawać, że tematyka związana z działalnością tego Zakładu nie zainteresuje członków naszego stowarzyszenia i mieszkańców Brzeska. Stało się jednak inaczej, zainteresowanie tą tematyką było nad wyraz duże i zapewne wszyscy uczestnicy spotkania zaspokoili swoją ciekawość i otrzymali dużą dawkę wiedzy. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 68, styczeń 2020)

Dr hab. Tomasz Konopka z żoną (w środku).

25 lipiec 2019
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 25 lipca 2019 r. 53-cie Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie uświetnił wykład prof. Kazimierza Korusa pt. „Godność i Wolność – greckie źródła tożsamości europejskiej”. Wygłoszony przez niego wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem i znacznie przekroczył ustalone wcześniej ramy czasowe spotkania. Było to zasługą znakomitego przekazu sporej dawki wiedzy oraz samego tematu który jest wciąż aktualny i nurtuje ludzkość od wieków. Na wstępie Profesor zaznaczył, że do wygłaszania wykładów inspiruje i zachęca go od wielu lat były, długoletni prezes naszego Towarzystwa – dr Andrzej Małysa.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 67, wrzesień 2019)

Prof. Kazimierz Korus w rozmowie z panią Anną Krupską-Śliwiak

13 czerwiec 2019 r.
W regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się bardzo ciekawe spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej i Brzeskiego Gimnazjum z mgr Januszem Przybylskim. Tematem spotkania był ponad godzinny wykład o żeglarstwie i tematyce morskiej. Prelegent jest jachtowym sternikiem morskim i ma za sobą wiele odbytych rejsów po morzach i oceanach świata. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 68, styczeń 2020)

 

Spotkanie Janusza Przybylskiego z młodzieżą

22 maja 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 22 maja 2019 r. 53-cie Spotkanie „Brzesko w Krakowie”. Miało ono miało miejsce w kawiarence Arcybractwa Miłosierdzia, na pierwszym piętrze przy ul Siennej 5. Charakter spotkania był świąteczny, choć z różnych przyczyn odbywało się dopiero pod koniec wielkanocnego, liturgicznego okresu. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy członka naszego Stowarzyszenia prof. dra hab. Marka Karwalę. Przypomniał On znaną lecz do pewnego stopnia porzucaną przez niektóre, obecne prądy kulturowe, przewijającą się przez wieki inspirację sztuki (malarstwa, rzeźby, literatury i muzyki) tematyką religijną czerpiącą z Biblii. Przedstawił w sposób ciekawy przykłady o tematyce świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia i zwyczaje tych okresów. Oto niektóre omówione dzieła: Giotto – Wjazd do Jerozolimy, Pocałunek Judasza, Kazimierz Suchulski – Niedziela Palmowa, Leonardo da Vinci – Ostatnia Wieczerza, El Greco Modlitwa w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, Rubens – Zdjęcie z krzyża i Zmartwychwstanie, Albert Chmielowski – Ecce Homo, Hans Memling Ukrzyżowanie, Bellini Pieta i Zmartwychwstanie, Grzegorz Stec – Stabat Mater, Jan Matejko – Zmartwychwstanie. Wybrane wiersze z literatury polskiej to: Maciej K. Sarbiewski – U stóp Krzyża, Stanisław Lubomirski – Sonet na całą Mękę Pańską, Felicjan Feliński – Stabat…, Leopold Staff – Zmartwychwstanie, Jan Lechoń – Wielki Piątek, Wojciech Bąk – Płakano nad Twoim ciałem, Anna Kamińska – Emaus, Artur Międzyrzecki – Droga Krzyżowa, Karol Wojtyła – Wigilia Wielkanocna, Mikołaj Bieszczadowski – Ecce Homo, Janusz S. Pasierb – Ogrójec, Jan Twardowski – Dobry Jezu z gwoździami ostrymi, Teodor Axentowicz – Święcone, Zofia Stryjeńska – Dyngus, Wojciech Wejss – Rękawka. Niektóre wybrane wiersze usłyszeliśmy w interpretacji naszej aktorki (naszej, bowiem w spotkaniach krakowskich uczestniczy od 19 kwietnia 2007 roku) Dominiki Stec-Bogdanowicz. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 66, lipiec 2019)

14 maja 2019 r.
Z inicjatywy BT „Gryf” w dniu 14 maja 2019 roku odbyło się otwarte spotkanie w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku z Kolegium Redakcyjnym Rocznika Małopolska (regiony – regionalizm – małe ojczyzny). W tym spotkaniu wziął udział dotychczasowy redaktor naczelny Kolegium Redakcyjnego prof. dr hab. Zdzisław Noga wraz z całym zespołem oraz Przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury panią Barbarą Miszczyk. Spotkanie to odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Brzeska Tomasza Latochy a zarazem członka naszego Towarzystwa. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 66, lipiec 2019)

6 luty 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało w RCKB spotkanie, które uświetnił wykład prof. Stanisława Hodorowicza „Dwa oblicza wolności”. Wszechstronne zainteresowania profesora Stanisława Hodorowicza wykraczające daleko poza działalność naukową i zawodową, oraz barwny i żywy język pozwoliły nam spędzić ponad dwie godziny w pełnym skupieniu słuchając bardzo ciekawego wykładu. Duża w tym zasługa Rektora Zbójnika, który posługuje się z wielką swobodą językiem góralskim jak przystało na autora słownika gwary góralskiej. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 65, kwiecień 2019)

Profesor Stanisław Hodorowicz

23 styczeń 2019 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 23 stycznia 2019 r. Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, na którym wyświetlone zostały fragmenty nakręconych pod opieka dr Piotra Dudy przez brzeskich licealistów filmów:
– „Budując Niepodległą – Kazimierz Missona 1874-1943” autorstwa Weroniki Motak, Natalii Piekarskiej i Karoliny Rzeźnik;
– „Zorza Wolności” autorstwa Rafała Kargo, Kacpra Puta i Jakuba Pabijana
– „Pracą i Prawdą – Jan Albin Goetz Okocimski 1864 – 1931” autorstwa Magdaleny Borowiec, Zuzanny Gemza, Franciszka Podłęckiego, Dawida Reczka, Dariusza Piotra Sapety
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 63, styczeń 2019

Rok 2018

29 czerwiec 2018 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało 29 czerwca 2018 r. w RCKB wykład pt. „Wybrańcy bogów, Franciszek i Stanisław Wyspiańscy”. Wykład wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 64, marzec 2019)

Prof. Franciszek Ziejka

Listopad 2018 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało w listopadzie 2018 r. spotkanie członków Stowarzyszenia w Krakowie, które uświetnił wykład „Konfederacja barska” wygłoszony przez znanego dziennikarza Ryszarda Dzieszyńskiego. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 64, marzec 2019)

Rok 2017

19 grudzień 2017 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 grudnia 2017 r. 48-te Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, na którym prelekcję „Meandry współczesnej kultury” wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 58, grudzień 2017)

19 kwiecień 2017 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 kwietnia 2017 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie na którym ks. profesor Roman Bogacz przybliżył nam temat „Pascha żydowska a Ostatnia Wieczerza”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 56, kwiecień 2017)

Rok 2016

6 czerwiec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF przy współudziale Władz Miasta Brzeska, Władz Powiatu Brzeskiego wraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. Rola Rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Konferencja odbyła się 2 czerwca 2016 r. w Rejonowym centrum Kulturalno-Bibliotecznym na zakończenie jubileuszu 170 lecia założenia Browaru OKOCIM. Wszystkie prezentowane na konferencji referaty i materiały wydane zostały drukiem w książce pod tytułem „Rola Rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny”.

Dr Andrzej Małysa i dr Janusz Gawlik w czasie konferencji

31 marzec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 31 marca 2016 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie z Bogusławą Stanowską-Cichoń, która zaprezentowała film o św. Hidegardzie z Bingen, prekursorce zdrowego żywienia. Drugi gość Senator RP Zbigniew Cichoń odpowiadał na pytania związane z działalnością Senatu RP.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 52, marzec 2016)

16 marzec 2016 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF wraz z UTW zorganizowało w Sali RCKB w Brzesku wykład dr Janusza Gawlika pt. „W poszukiwaniu źródeł europejskiej cywilizacji”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 52, marzec 2016)

Rok 2015

24 wrzesień 2015 r
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 24 września 2015 r. w Sali RCKB w Brzesku spotkanie, na którym prof. Feliks Kiryk wygłosił wykład nt. początków naszego miasta w szczególności zaś zasług rodu Melsztyńskich.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 50 , wrzesień 2015)

17 wrzesień 2015 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 17 września 2015 r. w kawiarence Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie spotkanie na którym Profesor Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przybliżył uczestnikom spotkania postać ks. Jana Twardowskiego i jego wiersze, z których kilka przeczytał Andrzej Małysa. Oprawę muzyczna zapewnił wirtuoz gitary Jan Oberbek. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 50, wrzesień 2015)

18 czerwiec 2015 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 18 czerwca 2015 r. 40-te Spotkanie „Brzesko w Krakowie”, a w jego ramach w związku z przypadająca 630 rocznica nadania miasteczku Brzeg, czyli naszemu Brzesku i okolicznym wsiom prawa magdeburskiego, początki historii naszego grodu przybliżył prof. Feliks Kiryk. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 49, czerwiec 2015)

25 maj 2015 r
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 25 maja 2015 r. w neobarokowym Pałacu Goetzów Okocimskich spotkanie, na którym prezentowało reprint unikatowej książki z 1929 r. – „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”. Wydanie reprintu powiązane było z przypadającą w kwietniu 2015 r. 170 rocznicą istnienia Browaru w Okocimiu – dlatego sponsorem wydania reprintu była Spółka Carlsberg Polska. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 50, wrzesień 2015)

Rok 2014

27 październik 2014 r.
BT GRYF zaprosiło na spotkanie z posłem RP Edwardem Czesakiem w dniu 27 października 2014 r. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 45, październik-listopad 2014)

18 listopad 2014 r.
BT GRYF zaprosiło 18 listopada 2014 r. na wykład profesora nauk prawniczych Stanisława Waltosia „Historia Collegium Maius – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 45, październik-listopad 2014)

Rok 2013

16 sierpień 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 16 sierpnia 2013 r. XXXI Spotkanie „Brzesko w Krakowie” a w jego ramach dyskusja, której temat to „330 rocznica zwycięstwa pod Wiedniem i jego skutki”. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 39, październik 2013)

5 czerwiec 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 5 czerwca 2013 r. XXIX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Profesor Kazimierz Korus wygłosił wykład o demokracji ateńskiej, nie stroniąc od nawiązywania do współczesności.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 37, maj 2013)

27 luty 2013 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 27 lutego 2013 r. XXVII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Profesorowie Bożena i Gabriel Turowscy opowiadali o swoich spotkaniach z ks. Karolem Wojtyłą, Kardynałem, Janem Pawłem II i Świętym XXI wieku. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 35, luty 2013)

Rok 2012

4 grudzień 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 4 grudnia 2012 r. XXV Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie tego spotkania Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady opowiadał o swojej drodze z pięknych brzeskich okolic, brzeskiego gimnazjum i liceum na ścieżki nauki aż po kierowanie Uniwersytetem oraz o swoich dalszych zamierzeniach.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 34, grudzień 2012)

10 październik 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 10 października 2012 r. XXIV Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W ramach spotkania ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański, redaktor i współautor książki „Ks. Piotr Skarga (1536-1612). Życie i dziedzictwo” wygłosił wykład pt. „Troska Skargi o Ojczyznę”. Wcześniej, 26 września 2012 r. Profesor wygłosił ten wykład w Farze Brzeskiej.
(źródło – Biuletyn GRYF nr. 32, wrzesień 2012)

5 czerwiec 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 5 czerwca 2012 r. XXIII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W trakcie spotkania Antonina Radzięda przedstawiła swoje obrazy oraz recytowała swe wiersze. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 31, maj 2012)

19 kwiecień 2012 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 19 kwietnia 2012 r. XXII Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . W czasie tego spotkania Jan Blecharz zapoznał nas z pracą psychologa nad formą sportowców, w szczególności Adama Małysza. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 30, kwiecień 2012)

Rok 2011

28 grudzień 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 28 grudnia 2011 r. spotkanie na Jamnej z o. Janem Górą. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 29, grudzień 2011)

15 listopad 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 15 listopada 2011 r. XX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . Mieliśmy przyjemność usłyszeć brzeskie wspomnienia komandora Romana Rakowskiego z Gdańska. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 28, listopad 2011)

16 czerwiec 2011 r.
Brzeskie Towarzystwo GRYF zorganizowało 16 czerwca 2011 r. XIX Spotkanie „Brzesko w Krakowie” . Było to spotkanie autorskie Janusza Gawlika i promocja jego książki pt. „Wspomnienia z mojej BUDY”. Opowiadał on o zamyśle i powstawaniu książki opisującej lata 1953-1957 Brzeskiego Gimnazjum i Liceum. (źródło – Biuletyn GRYF nr. 26, czerwiec 2011)