KONTAKT

BRZESKIE TOWARZYSTWO „GRYF”
siedziba: 32-800 Brzesko, ul. Okocimska 5
e-mail: zarzad@gryf.brzesko.pl

KRS: 0000026536 NIP: 8691983882

Zarząd:
Prezes – Mieczysław Mietła tel. 601 564 500
Z- ca Prezesa – Jerzy Ożegalski
Sekretarz – Maria Marek
Skarbnik – Katarzyna Ożegalska
Członek Zarządu – Małgorzata Cuber
Członek Zarządu – Piotr Duda
Członek Zarządu – Tomasz Gurgul

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Lech Pikuła
Członek Komisji – Stanisław Burlikowski
Członek Komisji – Aureliusz Małysa

Sąd Koleżeński
Przewodniczący – prof. Włodzimierz Sady
Członek Sądu – prof. Janina Wyczesany
Członek Sądu – prof. Marian Stolarczyk